Новини и промоции

portfolio_100

Нашата позиция във връзка с корона вируса

Нашата позиция във връзка с коронавируса. Ние от Воаяж Би Травъл непрекъснато следим ситуацията със заболелите от коронавирус по света, грижим се за клиентите си и им желаем най-доброто. Това е нашето становище по въпроса. Закона за туризма предоставя право на потребителя на туристически услуги да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. Тези обстоятелства следва да са налице в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него и да водят до значително засягане изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. Това засягане трябва да е реално, а не хипотетично, както и да е значително. Информацията на страницата на Министерството на външните работи относно държавите, до които се прави предупреждение да не се пътува, е динамична и следва да се преценява към момента на започване изпълнението на договора за туристически пакет, а не седмици или месеци преди това. При публикуването на общо предупреждение за пътуване, оценката на ситуацията по сигурността не се основава на едни или други трагични събития, а на общата обстановка в региона, респективно в дадената страна, съгласно цялата налична информация, с която разполага Министерството на външните работи. Към настоящия момент е публикувано предупреждение за V степен - Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната, единствено за Китай. В други хипотези се публикува препоръка до българските граждани, които пребивават или пътуват в съответната държава, да пътуват само в краен случай в районите, където е установена зараза. Тази информация също е динамична и следва да се преценява към момента на започване изпълнението на договора за туристически пакет и спрямо мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него. При липса на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията, и при прекратяване на договора едностранно от пътуващия, той дължи заплащане на уговорената в договора за туристически пакет такса за прекратяването му.

Върни се назад